دوشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٦
صفحه اصليهیات امناگروههای آموزشیمعاونت آموزشیمعاونت دانشجویی فرهنگی-دانشجوییافراد و اشخاص

فرهنگی - دانشجویی
                   تشکل های دانشجویی | امور خوابگاه
| به روایت تصویر                             

           

اصطلاح مديريت فرهنگي جامعه اگرچه بسيار فراتر از مديريت فرهنگي در سازمان ها و بخش هاي فرهنگي به عنوان زيرمجموعه هاي آن جامعه است اما براي اجرا وكاربردتفاوت ماهوي چنداني ندارند . مديريت بر هر حوزه بدون برنامه ريزي و سازماندهي ممكن نيست، چه در سطح كلان باشد ( جامعه) و چه در سطح خرد) سازمان). مديريت فرهنگي از آن روحائز اهميت است كه فرهنگ درزندگي افرادجامعه و ايجادهويت ملي، نوآوري، كارآفريني ، سرمايه ، فن آوري و غيره اهميت بسيار دارد . تمامي موارد برشمرده زماني به منصه ظهور خواهند رسيد كه در باورها و ارزش هاي يك جامعه ريشه و حضور داشته باشند. از آنجا كه هدف گذاري و برنامه ريزي، ضرورت مديريت محسوب مي شوند، اين دو بدون شناخت وضعيت موجودكه مبتني برگذشته است امكان پذير نمي باشد. مديريت فرهنگي با اتكاء به ارزش هاي جامعه بايد در پي اعتلاي فرهنگ باشد و شرايطي را فراهم نمايد كه اهداف مورد نظر به گونه اي مطلوب حاصل شود ؛ چرا كه دستيابي به اهداف مطلوب فرهنگي، تاثير قابل توجهي بر ديگر فعاليتها خواهند داشت .رر

 

فعالیت های فرهنگی به روایت تصویر


پورتال آموزشیپورتال تغذیهدسترسی به اینترنتواحد فناوری اطلاعاتدربارهتماس با ما


تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مرکز آموزش عالی فیروزآباد می باشد.@1395                All rights reserved, Firouzabad Institute of Higher Education,@2016