شنبه ٠٣ تير ١٣٩٦
صفحه اصليگروههای آموزشیمعاونت آموزشیمعاونت دانشجوییهیات امنا فرهنگی-دانشجوییافراد و اشخاص

افراد و اشخاص
                                                     هیأت رئیسه | اعضای هیأت علمی | کارکنان                                                             

نام و نام خانوادگی واحد خدمت شماره تماس
یعقوب حیدری امور مالی 07138734835 داخلی 5
اعظم مهرکی آموزش 07138729805
سیما افخمی موصلو آموزش 07138734835 داخلی 2
مصطفی توانایی امور مالی 07138734835 داخلی 5
طاهره رادسر امور اداری  07138734835 داخلی 1
یوسف خرمی - -

 یاسر جنگجو

فرهنگی 07138734835 داخلی 4
امین افخمی فناوری،اطلاعات و ارتباطات
07138734835 داخلی 3

سامانه آموزشیسامانه تغذیهکاربران اینترنتواحد فناوری اطلاعاتدربارهتماس با ما


تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مرکز آموزش عالی فیروزآباد می باشد.@1395                All rights reserved, Firouzabad Institute of Higher Education,@2016