شنبه ٠٣ تير ١٣٩٦
صفحه اصليگروههای آموزشیمعاونت آموزشیمعاونت دانشجوییهیات امنا فرهنگی-دانشجوییافراد و اشخاص

گروههای آموزشی
  گروه مهندسی برق |
گروه مهندسی مکانیک | گروه مهندسی صنایع | گروه GIS | گروه مهندسی معماری | دروس علوم پایه
| دروس عمومی  

مرکز آموزش عالی فیروزآباد

دانشکده فنی مهندسی

گروه صنایع

مدیر گروه: دکتر نیرومند

با پيشرفت سريع علوم و فن‏آوری پيشرفتـه و پيچيدگی روز افزون آن، مقيــاس توليــد و خدمات آن چنــــــان گستــــرش يافتـه که رشته ‏های سنتی مهندسی، پاسخگوی کليـــه مسايل سازمانهـا نيستند. برای جبران اين کمبودها، از تلفيق رشته‏های گوناگون علوم و مديريت، اقتصاد و روشهای مهنـدسی، «مهندسی صنايع» به وجود آمده است.

رشته مهندسی صنايع، با مسايلی از قبيل: کنترل و هماهنگی فعاليتها، برنامه‏ريزی توليد، کنترل کيفيت، استفاده مؤثر ماشين‏آلات، تجهيزات و امکانات، بهبود سيستمها، بهبود ايمنی و ... سروکار دارد و مي‏تواند در طرح، ايجاد و يا بهبود سيستمهای متشکل از انسان، مواد، ماشين‏آلات و تجهيزات کمک موثری بنمايد.

مهندسی صنايع، شامل روشهايی است که منجر به بهبود عملکرد کلی سيستم مي‏شود. اين امر، توسط معيارهای اقتصادی، کيفيتی، تاثيرات محيطی و ارتباط آنها با رفاه بشر سنجيده مي‏شود، لذا حيطه وظايف يک مهندسی صنايع، وسيع‏تر از وظايف ساير مهندسان است. به عبارت ديگر، هر مهندس صنايع، علاوه بر کسب تخصص در زمينه‏های فنی بايد از آموزش کافی در علوم رفتاری و گروهی و علوم زيستی نيز برخوردار باشد.

واحدهای صنعتی و توليدی کشور عليرغم بهره مندی از ماشين‏آلات و وسايل پيشرفته، فاقد يک نظام و سيستم صنعتی هستند. مشخصاً در اينگونه واحدها با مسائل صنعتی بطور مقطعــی برخورد و به ارتباطی منطقی بين اجزای سيستم کمتـــر توجه شده است. اين ضعف عمدتاً به لحاظ کمبــود کادر کارشناسی در سطح علمی بالا است.با بهره‏گيـــــری از فارغ‏التحصيلان اين رشتـــه مي‏توان به ميزان قابل توجهــــی به اين کمبــود پايان داد.

ضعف عمده ديگر در برنامه‏ريزی بلندمـدت در سطوح مختلف وزارتخانه‏ها و سازمانهای ستادی است. لذا فارغ‏التحصيــلان اين دوره با مشارکت رشته‏های تخصصی ديگر مي‏توانند با روشهای علمی در امربرنامه ريزی در سطح وزارتخانه‏ها و سازمانها اين نقيصه را جبران نمايند. و نهايتاً


مهندسی صنايع علمی است که بايد آن را هنرمندانه بکار گرفت،

هنری است که بايد آن را علمی آموخت

و فنی است که بايد آن را با ذوق در آميخت

مهندس صنايع کار يــدی مي‏کند اما کارگر نيست.
کار فکری مي‏کند، اما کارمند نيست.
مهندسی مي‏کند، اما فقط مهندس نيست.
مديريت مي‏کند، اما فقط مدير نيست.

به اين ترتيب، نه تنها در واحدهای صنعتی، که در هر سازمان و سيستم ديگری، مهندسی صنايع مي‏تواند حضوری موثر داشته باشد


برای رویت لیست دروس ارئه شده؛ آرایش ترمی ؛ سرفصل دروس ؛ اساتید و درباره رشته می توانید بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

سامانه آموزشیسامانه تغذیهکاربران اینترنتواحد فناوری اطلاعاتدربارهتماس با ما


تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مرکز آموزش عالی فیروزآباد می باشد.@1395                All rights reserved, Firouzabad Institute of Higher Education,@2016