دوشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٦
صفحه اصليمعاونت آموزشیمعاونت دانشجوییهیات امناگروههای آموزشی فرهنگی-دانشجوییافراد و اشخاص

هیأت امنا
                                                             اعضا | کمیسیون ها | مصوبات | صورتجلسات | دستور کار                                                     

هفتمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز۱۳۹۵/۰۲/۲۲

 

ششمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز۱۳۹۴/۱۲/۱۸

 

پنجمین نشست از دوره ششم هیات امنای دانشگاه شیراز۱۳۹۴/۰۷/۰۷

هشتاد و نهمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

دستورکارهشتاد و نهمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

هشتاد هشتمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

 

هشتاد وهفتمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

دستورکارهشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه شیراز مورخ  ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

طرح آمایش آموزش عالی دراستان فارس


هشتاد و ششمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

هشتاد و پنجمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

هشتاد و چهارمین کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶

سامانه آموزشیسامانه تغذیهکاربران اینترنتفناوری اطلاعاتدربارهتماس با ما


تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مرکز آموزش عالی فیروزآباد می باشد.@1395                All rights reserved, Firouzabad Institute of Higher Education,@2016